logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ผู้ชนะประกวดราคา

  • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    14 ตุลาคม 2563
  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประเภททขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน
    10 สิงหาคม 2561