logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2555-2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการ "ลดภาระ สร้างรอยยิ้ม ถึงถิ่นผู้เช่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  25 กุมภาพันธ์ 2558