logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอและการปฏิบัติภารกิจให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเช...
  สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
  1 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
  ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าท้องถิ่น
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคล...
  ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารศูนย์ราชการกร...
  14 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง