logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นายสายัญ โชติกรณ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน

 

นายประจวบ สมสวัสดิ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึง 2562

 

นายวิษณุ เทียนสว่าง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557

 

นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555

 

นายสะดวก จันทะเสน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547-2550

10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2282 ครั้ง