logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ดาบเหล็กน้ำพี้

พระยาพิชัยดาบหัก

ศาลา ร 5

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ
ป้องกันอัคคีภัย