logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

ครุฑมิ่งมงคล
ครุฑมิ่งมงคล01
ครุฑมิ่งมงคล02
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารภาคเอกชน และบุคลากร ในสังกัด ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์
เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง
ประชาสัมพันธ์การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ
ป้องกันอัคคีภัย